T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı İçin Teknik Destek Projesi

PROJENİN ADI

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Teknik Destek Projesi

PROJENİN AMACI

Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi’nin amacı, güvenli kanın temin edilmesindeki sorunları gidererek toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, gönüllü ve herhangi bir kazanç beklemeyen kan bağışçılarından güvenli kanın teminini sağlamaktır.

HEDEF GRUP

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler, aileleri, okul yöneticileri, öğretmenleri ile Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nda çalışan ilgili personel.

UYGULAMA DÜZEYİ

:  Proje 81 ilden 500 pilot okulda uygulanmıştır

PROJENİN SÜRESİ

24 Ay (4 ay uzatılarak 28 aya çıkmıştır.)

PROJE FAALİYETLERİ
  • İlk ve ortaöğretim düzeyinde mevcut öğretim programlarının yenilenmesi ve AB uygulamalarına paralel olarak kan bağışının önemi kapsamında materyaller geliştirilmesi,
  • SB, MEB ve Türk Kızılayı’nın insan kaynakları kapasitelerinin arttırılması, gönüllü ve karşılıksız kan bağışçısı kazanımı konusunda AB uygulamaları ile uyumlu olarak bilincin arttırılması,
  • Proje başlangıcını müteakip 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 500 pilot okulda birinci; 2015-2016 eğitim öğretim yılında ikinci kez "Kan Bağışçısı Eğitimi ve Kazanımı" ve ülke çapında "Basın ve Halkla İlişkiler” kampanyalarının düzenlenmesi.PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Ülke çapında öğrencilerin gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemine ilişkin bilgi düzeyleri ve farkındalıkları arttırıldı.
  • Gönüllü ve karşılıksız kan bağışçısı temini konusunda Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın insan kaynağı kapasitesi arttırıldı.
  • 500 pilot okulda 2 kez düzenlenen Kan Bağışçısı Eğitimi ve Kazanımı ve ülke çapında düzenlenen Basın ve Halkla İlişkiler Kampanyaları yoluyla kan bağışı konusunda farkındalık arttırıldı