T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Trafikte Gençlik Hareketi

PROJENİN ADI

Trafikte Gençlik Hareketi

PROJENİN AMACI

Öğrenciler arasında trafik güvenliği konusunda olumlu davranış değişikliğinin oluşturulması, toplumda farkındalık yaratılması ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

HEDEF GRUP

Trafik ve İlk Yardım Kulüplerinin sorumlu öğretmenleri ile Trafik ve İlk Yardım dersini veren öğretmenler, Trafik ve İlk Yardım Kulüplerine üye öğrenciler ile Trafik ve İlk Yardım dersini alan öğrenciler, veliler ve okul servis sürücüleri projenin hedef grubunu oluşturmaktadır.


UYGULAMA DÜZEYİ

İBBS II düzeyinde 26 bölgeyi temsil eden 52 okul

PROJENİN SÜRESİ

2012-Devam ediyor. 

PAYDAŞLAR

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Goodyear Lastikleri TAŞ ile TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.

PROJE FAALİYETLERİ
  • Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkma riski taşıyan öğrencilere yönelik olarak en az 10 ülkedeki politika, model ve uygulamaların incelenmesi,
  • Araştırma sürecinde veri çeşitliliğini sağlayacak ölçme araçları kullanılarak verilerin toplanması,
  • Örgün eğitim dışına çıkma davranışının önlenmesi amacıyla yalnızca sınıf içi etkinliklerle sınırlı olmayan ülke genelinde gerçekleştirilen okul temelli sistematik uygulamaları içeren bir rapor hazırlanması,
  • Mevcut Müdahale Modeli Programı’nın diğer ülke örnekleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve programın geliştirilmesine yönelik önerilerin sunulması.
  • Eğitici eğitimi yoluyla öğretmenlerin Trafik ve İlk Yardım Kulübü faaliyetlerinde ve Trafik ve İlk Yardım dersini işlerken ihtiyaç duyabilecekleri kaynak bilgiler ve destek öğretim materyallerinin sağlanması,
  • Web sitesi aracılığıyla proje kapsamındaki tüm öğretmen, öğrenci, veli ve servis sürücülerinin trafik güvenliği konusundaki araç ve yöntemlere kolay erişimlerinin sağlanması,
  • Tüm ortaöğretim öğrencilerinin katılımına açık olacak şekilde ülke genelinde Trafikte Genç Fikirler Yarışması düzenlenmesi,
  • Yarışmada dereceye giren kampanya ve öğrencilerin ödüllendirilmesi.
PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Gönüllülük esasıyla, severek, heyecan duyarak hazırlanan trafik kampanyalarının öğrenciler için bir keşfetme, öğrenme ve öğretme ortamını oluşturması,
  • Toplumun yarınlarını oluşturan ve trafik kültürünün olumlu yönde değişmesini sağlayacak en önemli itici güç ve kaynak olan öğrencilerin, trafik güvenliği konusunda farkındalığının artması ve bireysel sorumluluklarının gelişmesi beklenmektedir.