T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

“KİTAP OKUMA ELEŞTİREL BAKIŞ” İsimli Kitap Okuma Yarışması


Ortaöğretime bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında tatil dönemlerini verimli ve aktif geçirmelerini sağlamak, kitap okumaya yönlendirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirmek ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla “KİTAP OKUMA ELEŞTİREL BAKIŞ” isimli kitap okuma yarışması düzenlenmiştir.


Yarışmanın amacı; öğrencilerimizin tatil dönemlerini verimli ve aktif geçirmelerini sağlamak, kitap okumaya yönlendirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirmek ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.


18 Mart 2020 tarihi itibari ile duyurusu yapılmış olup, 3 Nisan 2020 tarihi itibari ile yarışmaya katılacak yazılımlar teslim alınmıştır. 304 adet başvuru alınmıştır.


Yarışma başvuruları değerlendirme işlemi yapılmıştır. İlk beşe giren öğrencilere ödülleri kargo ile gönderilmiştir.