T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

“EVDE KODLUYORUM” Adlı Tasarım/Kodlama YarışmasıOrtaöğretime bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında “EVDE KODLUYORUM” adlı tasarım/kodlama yarışması düzenlenmiştir.


Yarışmanın amacı; herhangi bir yazılım aracı kullanarak Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda lise öğrencilerinin ara tatil imkânlarını kullanarak kendi programlarını üretebilmelerinin sağlanmasıdır.


18 Mart 2020 tarihi itibari ile duyurusu yapılmış olup, 20 Nisan 2020 tarihi itibari ile yarışmaya katılacak yazılımlar teslim alınmıştır. 73 adet başvuru alınmıştır.


Yarışma başvuruları değerlendirme işlemi yapılmıştır. İlk beşe giren öğrencilere ödülleri kargo ile gönderilmiştir.