T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

“ÇEVREYİ KORUMAYA EVDEN BAŞLIYORUZ” İsimli Fotoğraf ve Video Yarışması


Ortaöğretime bağlı Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde (sınavlı ve sınavsız) öğrenim görmekte olan öğrenciler arasında evde geri dönüşüm yaparak doğaya katkı sağlamayla ilgili “ÇEVREYİ KORUMAYA EVDEN BAŞLIYORUZ” isimli fotoğraf ve video yarışması düzenlenmiştir.


Yarışmanın amacı; evde geri dönüşüm yapmak sureti ile doğaya ve çevreye koruyucu katkı sağlanması, bu sayede doğayı ve çevreyi koruma bilincinin oluşmasının sağlamasıdır.


19 Mart 2020 tarihi itibari ile duyurusu yapılmış olup, 20 Nisan 2020 tarihi itibari ile yarışmaya katılacak yazılımlar teslim alınmıştır. 36 adet başvuru alınmıştır.


Yarışma başvuruları değerlendirme işlemi yapılmıştır. İlk beşe giren öğrencilere ödülleri kargo ile gönderilmiştir.