T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

"İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi" Kapanış Toplantısı Yapıldı.Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve faydalanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapanış toplantısı 5 Şubat 2020 günü yapıldı.

İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi, Türkiye’de iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik ortak çabaları güçlendirmek için kamu farkındalığını ve paydaş kapasitesini artırmak suretiyle AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlıyor. Bu amaca ulaşmak için, iklim değişikliği alanında yerel ve ulusal teknik kapasitenin geliştirilmesine, iklim değişikliği ve ortak iklim hareketinin aciliyeti konusunda hedef kitlenin farkındalığını artırmaya ve yerel düzeyde çözümler üretilmesi için “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı” kapsamındaki hibe yararlanıcılarına proje uygulama konusunda destek verilmesine odaklanılıyor.

Proje 3 temel bileşenden oluşuyor. Bunlar eğitim bileşeni, tanıtım bileşeni ve hibe bileşeni şeklinde gruplanıyorlar. Projede 17 adet eğitim modülü bulunuyor. Modüllere erişmek için tıklayınız.


  Yayın Tarihi 06.02.2020