T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

"Doğa Seni Bekler" Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması

DoğaSeniBekler.png

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün; doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlanmasına ön ayak olmak amacıyla "Doğa Seni Bekler" Liseliler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir.

 

Yarışmanın Amacı; Öğrencilerimizde doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlama, araştırma ve çözme ile ilgili beceriler edinilmesini sağlamak ve doğanın korunmasına aktif katılım sağlanmasına ön ayak olmaktır. Yarışmaya 524 e-posta ile katılım sağlanmıştır.

 

Yarışmanın halk oylaması 17 – 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında, sonuç bildirimi ise 24 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde yapılmıştır. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, sonuç bildirim haftası boyunca EBA TV Lise’de yayımlanmıştır.

Sonuçlar http://ogm.meb.gov.tr/www/doga-seni-bekler-liseliler-arasi-ulusal-fotograf-yarismasi-sonuclari/icerik/1014 adresinde yayındadır.


  Yayın Tarihi 21.08.2020