T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Ortaöğretime Uyum Programı

PROJENİN ADI

Ortaöğretime Uyum Programının Zenginleştirilmesi

PROJENİN AMACI

Ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin, eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması yoluyla öğrencilerde aidiyet duygusunun geliştirilmesi, okulun anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair inançlarının kuvvetlendirilmesi ve akademik başarılarının artırılması amaçlanmaktadır.

HEDEF GRUP

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullara yeni kayıt yaptıran hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri, pansiyonda kalan öğrenciler ile bu okullarda görev yapan rehber ve sınıf rehber öğretmenleri projenin hedef grubunu oluşturmaktadır.

UYGULAMA DÜZEYİ

81 il

PROJENİN SÜRESİ

2016-2018

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

UNICEF (MEB-UNICEF Eğitim Programı 2016-2017 Dönemi İki Yıllık Çalışma Planı)

PROJE FAALİYETLERİ
  • İBBS-1 düzeyinde 12 bölgeden pansiyonlarda görev yapan yönetici, rehber öğretmen, belletici öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında pansiyonlu okullarda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla taslak etkinliklerin geliştirilmesi,
  • Mevcut Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu’nda yer alan tema ve etkinliklerin incelenerek zenginleştirilmesi,
  • Ortaöğretime Uyum Programı video eğitim setinin hazırlanması,
  • Zenginleştirilmiş Ortaöğretime Uyum Programı’nın 81 ile dağıtılması ve video eğitim setinin online ortamda paylaşılması,
  • Genel Müdürlüğümüze bağlı liselerde Ortaöğretime Uyum Programı’nın uygulanması,
  • Programın yaygınlaştırılması, uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi.PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Veli ve öğrencinin okula ilişkin bilgilendirilmesi,
  • Öğrencilere uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması,
  • Öğrencilerin akademik ve mesleki gelişiminin desteklenmesi,
  • Önleyici rehberlik hizmetleri kapsamında öğrencilerin devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarının azaltılması beklenmektedir.