T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Müdahale Modeli Araştırması

PROJENİN ADI

Müdahale Modeli Araştırması

PROJENİN AMACI

Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma riski taşıyan öğrencilere yönelik olarak farklı ülkelerde gerçekleştirilen önleyici, müdahale edici ve telafi edici çalışma örneklerini ve uluslararası politika, model ve uygulamaları içeren bir araştırma raporu hazırlanması amaçlanmaktadır.

HEDEF GRUP

Genel Müdürlüğümüze bağlı liselerde okuyan öğrenciler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

UYGULAMA DÜZEYİ

Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaöğretim kurumları

PROJENİN SÜRESİ

2016-2018

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

 UNICEF (MEB-UNICEF Eğitim Programı 2016-2017 Dönemi İki Yıllık Çalışma Planı)

PROJE FAALİYETLERİ
  • Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkma riski taşıyan öğrencilere yönelik olarak en az 10 ülkedeki politika, model ve uygulamaların incelenmesi,
  • Araştırma sürecinde veri çeşitliliğini sağlayacak ölçme araçları kullanılarak verilerin toplanması,
  • Örgün eğitim dışına çıkma davranışının önlenmesi amacıyla yalnızca sınıf içi etkinliklerle sınırlı olmayan ülke genelinde gerçekleştirilen okul temelli sistematik uygulamaları içeren bir rapor hazırlanması,
  • Mevcut Müdahale Modeli Programı’nın diğer ülke örnekleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve programın geliştirilmesine yönelik önerilerin sunulması.


PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Ortaöğretimde öğrencilerin devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma riskinin azaltılmasına yönelik diğer ülkelerdeki uygulamaları da dikkate alan önleyici, müdahale edici ve telafi edici uygulama örneklerinin belirlenmesi,
  • Örgün eğitimi tamamlama oranlarının artırılmasına katkı sağlayacak kanıt temelli stratejilerin belirlenmesi beklenmektedir.