T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Ortaöğretimde ‘Maker’ Hareketi: Geleceğin Bilim İnsanlarının Yetiştirilmesi Projesi

PROJENİN ADI

Ortaöğretimde ‘Maker’ Hareketi: Geleceğin Bilim İnsanlarının Yetiştirilmesi Projesi

PROJENİN AMACI

Genel Müdürlüğümüze bağlı fen liselerinde maker laboratuvarları kurulması yoluyla; öğrencilere üretim kültürünü aşılama, öğrencilerin düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçilik, yaratıcılık,  eleştirel düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerine sahip, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

HEDEF GRUP

Genel Müdürlüğümüze bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrenciler, özellikle STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanları ile ilgili branş öğretmenleri ve okul yöneticileri projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

UYGULAMA DÜZEYİ

Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm fen liselerinde uygulanacaktır.

PROJENİN SÜRESİ

36 Ay

PROJE FAALİYETLERİ
 • Fen liselerinde maker laboratuvarları kurulmasına yönelik durum tespiti ve ihtiyaç analizinin yapılması,
 • Belirlenen pilot okullarda maker laboratuvarları kurularak pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi ve uygulama sonuçlarının raporlanması,
 • Pilot uygulama sonuçları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılarak Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm fen liselerinde maker laboratuvarları kurulması,
 • Maker laboratuvarlarının etkin kullanımına yönelik yönetici, öğretmen ve öğrencilere eğitimler verilmesi,
 • Maker laboratuvarlarının kullanımına yönelik uygulama ve etkinlik kitapçıklarının hazırlanması,
 • Maker laboratuvarlarında gerçekleştirilecek etkinliklerin öğretim programlarında yer alan kazanımlarla ilişkilendirilmesi ve maker hareketinin öğretim programlarına entegrasyonu çalışmalarının yürütülmesi ve
 • Öğrencilerin maker laboratuvarlarında yaptıkları çalışmaları sergileyebilecekleri maker fuarları düzenlenmesi planlanmaktadır.


PROJEDEN BEKLENEN YARAR
 • ​​​​​​​Öğrencilere okul içinde teknolojiyi ve bilgiyi üretim amaçlı kullanabilecekleri, edindikleri teorik bilgiyi uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürebilecekleri, yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri ortamın sağlanması

 • Ülkemiz üst politika belgelerinde belirlenen hedefler doğrultusunda öğrencilere çağın gerektirdiği yenilikçilik, yaratıcılık,  eleştirel düşünme ve problem çözme gibi becerilerin kazandırılmasına destek sağlanması
 • Proje kapsamında kurulacak maker atölyelerinde fikirlerin, projelerin, bilgi ve becerilerin paylaşılması yoluyla öğrenciler arasında işbirlikçi çalışma alışkanlığı ve paylaşımcılığın artırılması 
 • Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının desteklenmesi
 • Öğrenci ve öğretmenlerin teknoloji kullanımı yeterliklerinin artırılması