T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

MEB, WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ProtokolüMilli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı arasında 24 Eylül 2019 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.


Bu protokol ile öğrencilerin doğayı yaşayarak, severek öğrenmesi, koruması, doğadaki sorunlar için yenilikçi projeler ve teknolojik çözümler geliştirilmeleri, canlı türlerini tanımaları, toplumsal değişime öncü olarak etkin rol almaları amaçlanmaktadır.


Bu protokol kapsamda İstanbul, Van ve İzmir illerinde (3 il) öğretmenleri bilgilendirmek üzere Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından Bakanlığımızın iş birliği ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu üç ilde yapılan çalıştaylarda Van’da 24 öğretmen, İstanbul’da 46 öğretmen ve İzmir’de 32 öğretmenin katılımı sağlanmıştır. 


Bu çalıştaylarla ilgili il milli eğitim müdürlüklerine yazı yazılarak özellikle Çevre Koruma Kulübü, Girişimcilik Kulübü, İzcilik kulübü, Hayvanları Sevme ve Koruma Kulübü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü, Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü, Yeşili Koruma Kulübü, Okul Müzesi Kulübü ve benzer kulüplerde görev almış öğretmenlerin katılımı sağlanmıştır.


Ayrıca illerde bu konudaki çalışmaları takip etmek üzere birer şube müdürü ve personel görevlendirilmiştir. 

Ocak ayında bu üç ilden 50 civarında proje WWF- Türkiye’ye ulaşmıştır. 1 Mart 2020 tarihine kadar okullardan tüm projeler gelmiştir ve aynı ayda en çok değişim yaratan 10 proje seçilmiştir.


Bu projelerin Nisan ayında NTV’de çekime alınması ve Mayıs ayında NTV Doğa öncüleri olarak yayına girmesi planlanmıştır. Fakat salgın nedeniyle bu program ertelenmiştir.


Ayrıca Mayıs ayının sonunda 10 projenin sunulduğu Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı düzenlenmesi planlanmıştır. Fakat o da salgın nedeniyle ertelenmiştir. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu çalışmaların online uygulanması için hazırlıklar yapılmaktadır.


Öğretmen eğitimlerinin de online yapılması MEB’e önerilmiştir. Buna ilaveten tüm öğretmenlerin projelerini ve çalışmalarını takip edip yayımlayabilecekleri bir portal  hazırlanmaktadır.