T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

MEB, TEMA Vakfı, Lise TEMA Doğa Eğitimi Programı


Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı arasında 27 Ağustos 2019 tarihinde "LİSE TEMA DOĞA EĞİTİMİ PROGRAMI" iş birliği protokolü imzalandı.


Protokolün amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaöğretim okullarında Lise TEMA Eğitim Programlarını uygulayarak, başta toprak ve su olmak üzere tüm doğal varlıkları koruma, çevre ve tükenebilir varlıkların bilinçli kullanılması konularında edinilen bilgilerin hayata geçirilmesini sağlama ve ekolojik okuryazarlık bilincinin artırılması şeklindedir.


Program Türkiye çapında seçilen 206 okulda uygulanmaktadır.


Protokol 3 yıl süre ile geçerlidir. Bu program kapsamında her il milli eğitim müdürlüğümüzden bir Müdür Yardımcısı ve bir Şube Müdürü sorumlu olarak seçilmiştir. Program kapsamında 18 etkinlik bulunmaktadır. Bunlar;


1. Toprak Ana

AMAÇ: Toprakla bağ kurmak; toprağın oluşum aşamaları, toprak ekosistemi, toprağı tehdit eden etmenler, toprağın korunması konularında bilgi vermek; toprağı sosyal ve kültürel yönleriyle tanımak.


2. Doğa Kaşifi

AMAÇ: Ağaçların nasıl tanımlandığını öğrenmek; farklı ağaç türlerini sorular sorarak tanımlamaya çalışmak ve tür tanımlama sürecini deneyimlemek. 


3. Bitkileri Anlamak
AMAÇ: Bitkileri yakından tanımak; Bitkilerin özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmek; Doğada yarattıkları denge konusunda farkındalık kazandırmak.


4. Mavi Gezegen
AMAÇ: Suyla bağ kurmak; su varlıkları ile ilgili farkındalık yaratmak, su döngüsü ile döngüyü etkileyen etmenlerle ilgili bilgi vermek, su varlıklarının korunması üzerine düşünmek.


5. Biyolojik Çeşitlilik

AMAÇ: Yaşamın ve doğal dengenin korunması için doğadaki çeşitliliğin önemini ve gerekliliği üzerine düşünmek; farklı türleri gözlemlemek ve kaydetmek.


6. Etiketlerde Neler Var?

AMAÇ: Gündelik hayatımızda kullandığımız malzemelerin içeriği ve doğa dostu alternatifleriyle ilgili farkındalık kazanmak.


7. Sudaki Ayakizi

AMAÇ: Günlük tüketim alışkanlıkları ve su tüketimi arasındaki ilişki üzerine düşünmek ve günlük su tüketimi oranını hesaplamak.


8. Yeşil Rotalar

AMAÇ: Yaşadığı kenti/kırı ve çevresini algılamak; yaşadığı bölgeyi besleyen doğal varlıkları ve kimliğini oluşturan kültürel varlıkları tanımak.


9. Uzun Bir Ağaç İnşa Edelim!

AMAÇ: Canlıların bulundukları ortamdaki yaşam koşullarına uyum sağlamak için çeşitli özellikler geliştirdiğini kavramak; doğadan ilham alarak tasarım yapmak.


10. Sıfır Atık

AMAÇ: Tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi ile ilgili (Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme, Daha Az Tüket, Değerlendir ve Yeniden Kullan, Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan, Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır) farkındalık yaratmak.


11. Sürdürülebilirlik

AMAÇ: İnsanların gündelik yaşamdaki tercihleri ile küresel çevre problemleri arasındaki ilişki üzerine düşünmek, tartışmak.


12. İklim Değişikliği

AMAÇ: Yaşamın ve doğal dengenin korunması için doğadaki çeşitliliğin önemi ve gerekliliği üzerine düşünmek, farklı türleri gözlemlemek ve kaydetmek.


13. Ekolojik Ayakizim

AMAÇ: Günlük yaşamdaki faaliyetlerin doğaya olan etkileri konusunda farkındalık kazanmak.


14. Plastik Kullanımını Azaltalım

AMAÇ: Pet şişe kullanımının azaltılmasına yönelik bilgilendirme çalışması planlama.


15. Dağ Gibi Düşünmek

AMAÇ: İnsanların doğayla ilişkisi üzerine düşünmek ve tartışmak.


16. Yeşil Okul

AMAÇ: Okulda ekolojik sürdürülebilirliği gündeme getirmek ve çevreci bir okul için gerekli adımlar üzerinde deneyimler edinmek.


17. Doğa Gibi Yetenekliyiz

AMAÇ: Gönüllü çalışmalar gerçekleştirerek katılımcıların ilgi alanlarında doğa ile ilgili üretmeleri


18. Çocuklarla Doğada
AMAÇ: Küçük yaş grubundaki çocukların doğayla bağ kurmalarını destek olmak amacıyla gönüllü çalışmalar gerçekleştirmek.