T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

İHA Eğitici EğitmenliğiSivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde;


Belirlenecek 10 ilde başlatılacak pilot eğitimler ile;


- Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile resmî eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapan personelin mesleki becerilerini geliştirmeleri, alan yeterliklerini artırmaları, alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine destek olmak,


- Hava hukuku ve sorumluluklar, uçuş dinamiği ve uçuş prensipleri, meteoroloji, seyrüsefer ve operasyon, kumanda edilebilir sistemler, itki sistemleri, aviyonik sistemler, bakım ve onarım konularında bilgi ve beceriye sahip eğitici eğitmenler yetiştirmek suretiyle öğrencilere yeni ilgi ve bilgi alanları oluşturmak,


- Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin materyal, teknoloji gibi alanlarda mesleki gelişim etkinliklerini desteklemek


amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerimize İHA - 1  eğitici eğitmenliği kursu verilmesi planlanmaktadır.