T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Covid-19 Salgın Döneminde Eğitim Ortamlarının Hijyen Standartlarının Hazır Hale Getirilmesi Projesi