T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

81 İlde 81 Okula Arşiv Belgeleri Sergisi
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokole bağlı olarak;- 81 ilde 81 Sosyal Bilimler Lisesine belge temelli tarih eğitimine imkân sağlayacak tarihi niteliği bulunan yazılı belgelerin basılı materyal olarak ve dijital ortamlarda kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Devlet Arşivleri Başkanlığı arşivinde yer alan belgelerin Ortaöğretim Tarih Öğretim Programında yer alan kazanımlara uygun olarak seçilmesi, dijital ortama alınması ve Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından baskısının yapılarak Genel Müdürlüğümüze teslimi sağlandıktan sonra belirlenen okullara dağıtımı yapılacaktır. Belgelerin ulaştırıldığı okullarda tarihi belgelere ait baskıların sergileneceği koridorlar oluşturularak öğrencilerle paylaşımı sağlanacaktır.- Devlet Arşivleri Başkanlığının kazanımlara uygun olarak seçilen belgelerin tıpkıbasımının yanında belgelerin çevirilerine ve geniş özetine yer verilecektir. Okullarda protokol kapsamında yürütülecek çalışmaların öğrencilere tanıtımının yapılması amacıyla Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından görevlendirilecek uzmanlar 81 ilde belirlenen Sosyal Bilimler Liselerine ziyarette bulunacaktır.