T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

ETCEP 2015-2016

Proje Detayları

 İndir
Proje Öyküsü

 İndir
İş Uygulama Örnekleri

 İndir
Okulların Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık Açısından Değerlendirilmesi

 İndir
MEB Politika Belgeleri ve Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Değ. ve Ön.

 İndir
Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanya Kılavuzu

 İndir
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları El Kitabı

 İndir
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu

 İndir