T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Tasarım-Beceri Atölyelerinin Kurulacağı Pilot Okullara Yönelik "GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı" Öğretmen Eğitimi Gerçekleştirildi.2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan akademik bilginin beceriye dönüşmesinin sağlanması hedefi kapsamında öğrencilere yeniçağın gerektirdiği becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecek Ortaöğretimde Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu doğrultuda, Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda kurulacak Tasarım-Beceri Atölyelerinin etkin kullanımının desteklenmesi, öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini geliştirerek ekonomik hayatta aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, 4 Ocak 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ile Genç Başarı Eğitim Vakfı arasında “Gençlerin Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi Alanında İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bahse konu protokol kapsamında, 5-6 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara ilinde Tasarım-Beceri Atölyesi kurulacak pilot okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik “GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı Öğretmen Eğitimi” gerçekleştirilmiştir. 10 pilot okuldan 20 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde; girişimci zihin yapısı, tasarım odaklı düşünme, girişimcilik- finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik, iş fikri geliştirmeye yönelik bilgiler paylaşılmasının yanı sıra öğretmenlerin aktif katılımıyla atölye çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılan öğretmenler ve iş dünyası gönüllü mentorlarının rehberliğinde pilot okullarda gerçekleştirilecek çalışmalar vasıtasıyla öğrencilerin girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmeleri ve Tasarım-Beceri Atölyelerinde elde edecekleri ürünleri girişimci bakış açısıyla değerlendirmeleri desteklenecektir.


  Yayın Tarihi 08.02.2019