T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Tasarım-Beceri Atölyeleri Öğretmen ve Öğrenci Kampı 11-13 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Kızılcahamam’da Gerçekleştirildi.Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde Tasarım-Beceri Atölyeleri kurulması yoluyla; öğrencilere üretim kültürünü aşılamak, öğrencilerin düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçilik, yaratıcılık,  eleştirel düşünme, problem çözme ve girişimcilik gibi yeniçağın gerektirdiği becerilere sahip, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesini desteklemek amacı doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulumuna yönelik küçük ölçekli pilot uygulama kapsamında, ilk etapta Genel Müdürlüğümüze bağlı 7 bölgeden 10 pilot okulda bilim ile kültür-sanat alanlarında iki atölye kurulması planlanmış olup buna yönelik çalışmalar hâlihazırda devam etmektedir.

Bu çerçevede, pilot okullarda öğrenim gören öğrenciler ile bu okullarda görev yapmakta olan öğretmenlere yönelik, "Tasarım-Beceri Atölyeleri Öğretmen ve Öğrenci Kampı" 11-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Finansmanı UNICEF tarafından sağlanan kampa, 85 öğrenci ve 20 öğretmen ile 7 Bakanlık Yetkilisi olmak üzere 112 kişi katılım sağlamıştır.

Söz konusu kamp kapsamında;  Tasarım Beceri Atölyelerinin temel amaçlarından biri olan yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra, çeşitli sanatsal (resim, atık malzemelerden obje yapımı, müzik, drama, düğüm ve bağlar),  bilimsel (elektrik üretimi, yön ve güneş saati, torf ve kompost yapımı, endemik bilinç ve statik kule yapımı), sportif (doğa yürüyüşü, takım yarışmaları, temel oryantiring) ve yaşam becerileri (temiz su elde etme, güvenli ateş yakma, mesafe, yükseklik ve derinlik tahminleri, ocak yapımı ve yangın söndürme ve temel ilk yardım) faaliyetleri ile takım olma bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.


  Yayın Tarihi 20.06.2019