T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

"Ortaöğretimde Maker Hareketi" 1. Çalıştayı Gerçekleştirildi.15 Ocak 2018 tarihli ve 30302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2018 yılı Yatırım Programı’nda yer alan “Ortaöğretimde ‘Maker’ Hareketi: Geleceğin
Bilim İnsanlarının Yetiştirilmesi Projesi” ile Genel Müdürlüğümüze bağlı fen
liselerinde maker laboratuvarları kurulması yoluyla; öğrencilere üretim kültürünü
aşılama, öğrencilerin düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçilik, yaratıcılık,
eleştirel düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerine sahip, ekonomik ve
sosyal gelişmelere katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda fen liselerine kurulacak laboratuvarların
standartlarının belirlenmesi, proje faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması
amacıyla alanında uzman öğretmenlerin ve akademisyenlerin katılımıyla 18-20
Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara ilinde Ortaöğretimde ‘Maker’ Hareketi 1.
Çalıştayı gerçekleştirildi.


  Yayın Tarihi 23.07.2018