T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Ortaöğretim Kurumlarında Tasarım-Beceri Atölyeleri Kurulması Toplantısı Gerçekleştirildi.Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan hedefler kapsamında, Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda kurulacak Tasarım-Beceri Atölyelerinin alanlarının ve standartlarının belirlenmesi amacıyla akademisyenler, STK temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve Bakanlığımız Birim temsilcilerinin katılımıyla 10-12 Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevinde “Ortaöğretim Kurumlarında Tasarım-Beceri Atölyeleri Kurulması Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.  

Toplantının açılışına katılan Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa SAFRAN "Tasarım ve Beceri Atölyelerine bakışımızda tek tip bir atölye anlayışımız olmamalıdır. Çocuklarımızı bütüncül bir anlayışla yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu bütüncül yapıda bilim, sanat, spor, kültür ve temel yaşam becerilerine yönelik atölye içerikleri tasarlamamız ve bu atölyelerde öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini sağlamamız gerekmektedir.” diyerek, mevcut uygulamalarda birçok atölye örneği bulunduğunu, o örneklerin her birini temsilen katılımcıları toplantıya davet ettiklerini, toplantının amacının ise tüm iyi örnekleri dinlemek ve bu alanda akademik çalışma yapmış değerli hocaların tespit, öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda lise seviyesine en uygun tasarım ve beceri atölyesi yapısını kurgulamak olduğunu ifade etmişlerdir.

Toplantının birinci gününde; Bakanlığımız Birim temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve öğretmenler tarafından dünyadan ve ülkemizden Tasarım-Beceri Atölyeleri örneklerine ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Toplantının ikinci ve üçüncü günlerinde ise; okul türlerine göre hangi alanlarda Tasarım-Beceri Atölyelerinin kurulacağı, Tasarım-Beceri Atölyelerinin standartlarının belirlenmesi (fiziksel altyapı, malzeme listesi), yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilere verilecek tasarım-beceri eğitimleri ve okullarda Tasarım-Beceri Atölyelerinin kullanımı konularında grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


  Yayın Tarihi 17.12.2018