T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

“Ortaöğretim Düzeyinde Sınıf Tekrarı, Okul Terki ve Okul Dışı Çocuklar Çalıştayı” 2-4 Mayıs 2013 Tarihleri Arasında Antalya İlinde Düzenlenmiştir.

05144714_kkkkk.jpg

   

Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız temsilcileri, UNICEF temsilcileri, diğer ilgili Bakanlıkları temsilcileri, akademisyenler, il-ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve öğretmenlerimizin katılımıyla 2-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında “Ortaöğretim Düzeyinde Sınıf Tekrarı, Okul Terki ve Okul Dışı Çocuklar Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 

Hükümetimiz ile UNICEF arasında 1 Ocak 2011 tarihinden başlayarak 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçen süreyi kapsayacak olan işbirliği dönemi devam etmektedir.

Bu işbirliğinin amacı 2015 sonuna kadar 14-18 yaş grubundan tüm kız ve erkekler için istihdam olunabilirlik, yaşam becerileri ve eğitime erişim fırsatları anlamında kalıcı iyileşmeler sağlamaktır.

Bu kapsamda, 14-18 yaş grubunda olup örgün eğitim dışında olan çocukların özelliklerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tespit edilerek politikaya dönüştürülmesi için öneriler geliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız temsilcileri, UNICEF temsilcileri, diğer ilgili Bakanlıkları temsilcileri, akademisyenler, il-ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri ve öğretmenlerimizin katılımıyla 2-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında “Ortaöğretim Düzeyinde Sınıf Tekrarı, Okul Terki ve Okul Dışı Çocuklar Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Çalıştay sonucunda geliştirilen politika önerilerine, “Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı ve Okul Terkinin Nedenleri” ile “Örgün Eğitim Dışında Olan 14-18 Yaş Çocuklarının Durumu” raporunda yer verilecektir.


  Yayın Tarihi 01.07.2017