T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Okulum Türkiye Projesi Ortak Akıl ÇalıştayıOrtaöğretim Genel Müdürlüğü ve UNICEF işbirliğinde okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim amaçlı kullanımının desteklenmesi amacıyla 14-15 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da  “Okulum Türkiye Projesi Ortak Akıl Çalıştayı” düzenlenmiştir. Pilot uygulamasının Ankara, Hatay, Konya ve Şanlıurfa illerinde yapılması kararlaştırılan projenin bileşenleri değerlendirilerek faaliyetlere nihai şekli verilmiştir. Çalıştaya katılımcı olarak Ortaöğretim Genel Müdürlüğü AR-GE ve Proje Dairesi, UNICEF, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, TÜBİTAK ve Üniversite Temsilcileri katılmıştır.


  Yayın Tarihi 22.05.2018