T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

"İl Eğitim Tarihi Müzeleri Çalıştayı" Konya İlinde Yapıldı.Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 81 ilde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan objelerin yer alacağı "İl Eğitim Tarihi Müzesi" kurulmasına yönelik sürecin gözden geçirilmesi, kuruluş aşamalarının paylaşılmasının yanı sıra müze kavramı ve çeşitleri, müze sergileme teknikleri, müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması, müze ders ilişkisi ile uygulamaya konulan programlara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme yapılması amacıyla 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen çalıştaya, Bakanlık temsilcilerinin yanı sıra, akademisyenler ve 81 il millî eğitim müdürlüğünden komisyon üyeleri katıldı.

Beş gün süreli çalıştayda, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Müze Kavramı ve Çeşitleri hakkında katılımcaları bilgilendirdi. Yine Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Okvuran, Müze ve Eğitim ilişkisi hakkında bir sunum yaptı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Özsoy, Müzelerde Sosyal Öğrenme Ortamları ve Bilgi Oluşturma Süreçleri başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Mardin Müzesinin eğitim faaliyetleri müze müdürü Nihat Erdoğan tarafından paylaşıldı. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nuray Mamur, Bellek, Sürdürülebilirlik ve Müzeler üzerine bir sunum yaparken, MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi müze eğitimcisi Dr. Rukiye Dilli, Yeni Müfredat ve Müze Eğitimi hakkında bilgi verdi. Katılımcıların en çok merak ettikleri konu olan Müzede Sergileme Teknikleri konusunda ise Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Mercin bir bilgilendirme sunusu yaptı.

Akademik sunumların yanı sıra, kurayla seçilen iller, İl Eğitim Tarihi Müzesi kuruluşuna yönelik çalışmalarını birer sunumla paylaştılar. Bunların yanı sıra müze eğitimcileri, Ayşe Bağırıcıoğlu, Serap Kurt ve Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, illerden gelen öğretmenlerle müze eğitimi atölyelerinde bir araya geldiler. Ayrıca il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve okul müdürlerinin katıldığı ortak akıl çalıştayında müze kuruluşlarına ilişkin yaşanan problemlerin neler olduğu tartışılarak çözüm önerileri getirildi.

Çalıştay bitiminde bir değerlendirme anketi dolduran katılımcılar, çalıştayın kendileri için son derece verimli geçtiğini, bundan sonraki süreçte müzelerin kuruluşuna ilişkin daha verimli bir yol izleyeceklerini belirttiler.


  Yayın Tarihi 02.10.2017