T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

12-16 Mart 2018 tarihleri arasında Mersin ilinde Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Müzelerin Kullanımı Kursu Gerçekleştirilmiştir.Genel Müdürlüğümüz koordinesinde çalışmaları yürütülen ve İl Eğitim Tarihi Müzeleri başta olmak üzere, müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması amacıyla düzenlenen Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Müzelerin Kullanımı Kursu, Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Başta İl Eğitim Tarihi Müzelerinin; okulların yaşayan bir birimi ve etkin bir öğrenme alanı olarak kullanılması, bununla birlikte eğitim açısından uygun müzelerin öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde iller bazında hazırlanacak plan ve programlar dâhilinde okul dışı eğitim alanı olarak kullanılması amacıyla hazırlanan eğitim programı kapsamında düzenlenen kurs yoluyla farklı branşlardan 99 öğretmen beş gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitimlere katıldı.

Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri, Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Prof. Dr. Müge Artar, Doç. Dr. Ayşe Okvuran ve MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi Eğitim Uzmanı Dr. Rukiye Dilli rehberliğinde, drama liderlerinin de katıldığı kursta; ilk gün verilen teorik eğitimlerin ardından, müze eğitiminde dramanın kullanımına yönelik çalışmalar yapıldı. Daha sonra, bütün katılımcılar Mersin Arkeoloji Müzesinde uygulamalı müze eğitimine katılıp yaptıkları çalışmaları drama tekniğiyle anlattılar.

Yapılan bu çalışmaların ardından, kursiyerler illerinde bulunan İl Eğitim Tarihi Müzelerine yönelik örnek eğitim paketleri hazırladılar. Faaliyetin son günü, kursiyerlerin yaptıkları çalışmalardan oluşan bir sergi açıldı ve çalışmalar tüm kursiyerlerle paylaşıldı.


  Yayın Tarihi 19.03.2018