T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması

PROJENİN ADI

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması

PROJENİN AMACI

Toplumsal cinsiyete duyarlı okul standartlarının geliştirilmesi ve uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

HEDEF GRUP

Genel Müdürlüğümüze bağlı ve örneklem içinde yer alan ortaöğretim kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri projenin hedef grubunu oluşturmaktadır.

UYGULAMA DÜZEYİ

81 ilde Genel Müdürlüğümüze bağlı 162 okul

PROJENİN SÜRESİ

2016-2018

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

UNICEF (MEB-UNICEF Eğitim Programı 2016-2017 Dönemi İki Yıllık Çalışma Planı)

PROJE FAALİYETLERİ
 • Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında diğer ülkelerde gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini yansıtan bir rapor hazırlanması,
 • 2017-2018 eğitim öğretim yılında okullarda gerçekleştirilecek proje uygulamaları için dersler özelinde somut örnekler sunarak okullara rehberlik edecek “Örnek Etkinlikler Kitapçığı”nın hazırlanması,
 • Hazırlanan taslak “Örnek Etkinlikler Kitapçığı”nın öğretmenler, MEB merkez teşkilatı temsilcileri ve danışmalar tarafından incelenmesi,
 • 81 ilde Genel Müdürlüğümüze bağlı 162 okulun idareci ve öğretmenleri ile o ilin ortaöğretimden sorumlu şube müdürlerine 5 günlük Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Eğitimi verilmesi,
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının okullarda uygulanması,
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları uygulamaları kapsamında İBBS-I düzeyinde 12 ilde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı Değerlendirme Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi ve başarılı okulların ödüllendirilmesi.PROJEDEN BEKLENEN YARAR
 • Öğretmenlerin, idarecilerin eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığının artması,
 • Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması sürecinde dersler özelinde somut etkinlik örneklerinin hazırlanması,
 • MEB’in eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik kapasitesinin geliştirilmesi beklenmektedir.
 • Ortaöğretimde öğrencilerin devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma riskinin azaltılmasına yönelik diğer ülkelerdeki uygulamaları da dikkate alan önleyici, müdahale edici ve telafi edici uygulama örneklerinin belirlenmesi,
 • Örgün eğitimi tamamlama oranlarının artırılmasına katkı sağlayacak kanıt temelli stratejilerin belirlenmesi beklenmektedir.