T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Okulum Türkiye

PROJENİN ADI

Okulum Türkiye

PROJENİN AMACI

Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim amaçlı kullanılması yoluyla
öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamaktır.

HEDEF GRUP

Projenin hedef kitlesi 9. sınıf öğrencileri ile biyoloji, coğrafya, kimya, fizik, tarih, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi ve görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşmaktadır.

UYGULAMA DÜZEYİ

Ankara, Konya, Hatay, Şanlıurfa

PROJENİN SÜRESİ

24 ay

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

UNICEF (MEB-UNICEF Eğitim Programı 2018-2019 Dönemi İki Yıllık Çalışma Planı)

PROJE FAALİYETLERİ
  • Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim amaçlı kullanımına yönelik dünyada ve Türkiye’de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin incelenmesi ve “Dünyada ve Türkiye’de Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı Raporu”nun hazırlanması

  • Her pilot il için Okul Dışı Öğrenme Ortamı Öğretmen Kitabı ve Okul Dışı Öğrenme Ortamı Yıllık Gezi Planı’nın hazırlanması
  • Okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi
  • Hazırlanan Okul Dışı Öğrenme Ortamı Öğretmen Kitabı ve Gezi Planı doğrultusunda her ilde ilgili branş öğretmenlerinin rehberliğinde, kazanımlarla ilişkilendirilmiş okul dışı eğitim ortamlarının öğrenciler tarafından deneyimlenmesi
  • Proje Sonuç Raporu’nun hazırlanması ve uluslararası kapanış konferansının gerçekleştirilmesi
PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Öğrencilerin sosyal uyumuna katkı sağlanması
  • Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlanması
  • Öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim amaçlı kullanımı konusunda farkındalıklarının ve bilgilerinin artırılması beklenmektedir.