T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Türkiyenin Mühendis Kızları

PROJENİN ADI

Türkiye’nin Mühendis Kızları

PROJENİN AMACI

Öğrencilerin kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda mühendislik bölümlerini tercih etmelerine katkı sağlamaktır.

HEDEF GRUP

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda eğitim gören lise 10 ve 11. sınıf öğrencileri ve velileri, okul yöneticileri ve öğretmenler

UYGULAMA DÜZEYİ

7 coğrafi bölgeyi temsil eden 10 ilden 50 lise

PROJENİN SÜRESİ

2017- 2018

İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLAR

Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı

PROJE FAALİYETLERİ
  • Mühendislik mesleğini tanıtıcı örnek olayların ve Karar Senin Oyunu’nun hazırlanması,
  • 50 pilot okulun yöneticileri ile rehberlik öğretmenlerine meslek seçiminde rehberlik, cinsiyet temelli mesleki önyargılar ve mühendislik mesleklerinin tanıtımı konulu 3 günlük eğitimin verilmesi,
  • 10 ve 11. sınıf, sınıf rehber öğretmenlerinin gerçekleştirilecek çalışmalara yönelik bilgilendirilmesi,
  • Pilot okullarda öğrencilerle rol model kadın mühendislerin buluşması,
  • Okul uygulamalarının gerçekleştirilmesi.


PROJEDEN BEKLENEN YARAR
  • Öğrencilerin meslek seçiminde yetenek, ilgi, değer ve kişilik özelliklerini dikkate almalarının sağlanması,
  • Meslek seçimine ilişkin önyargıların fark edilmesinin sağlanması,
  • Kariyer gelişiminin cinsiyetten bağımsız olarak değerlendirilmesinin sağlanması,
  • Öğrencilerin mühendislik mesleğini hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması beklenmektedir.